7 MARI ADEVĂRURI DESPRE ABA

Încă de la primele apariții ale domeniului analizei aplicate a comportamentului (ABA), s-a pus accentul pe etica aplicării fiecărei tehnici de modificare comportamentală în parte. Frumusețea acestei științe stă în faptul că în însăși definiția ei se află grija și interesul față de buna stare a omului: ABA este știința care se ocupă de modificarea comportamentului uman relevant social; cu alte cuvinte, ABA își propune să ajute în mod direct oamenii, oferind “unelte” concrete de adaptare la mediu.

Cele 7 mari adevăruri despre ABA (în literatura de specialitate numite “dimensiuni”) stau la baza practicii fiecărui analist comportamental care are o pregătire solidă în domeniu. Aceste dimensiuni validează ABA ca știință relevantă pentru fiecare dintre noi.

1.     ABA ESTE EFICIENTĂ

Unul din punctele de atracție mari ale acestei științe este eficiența! Cui nu-i place să știe că acțiunile sale sunt eficiente? Retorică întrebare, dar cu siguranță merită să ne întrebăm mai departe: cum știm că am fost eficienți?

Pentru ca programul de intervenție să fie chiar ABA, trebuie urmărit dacă comportamentul ales spre a fi modificat a adus într-adevar schimbarea dorită. Ar trebui să ne întrebăm: am lăsat lucrurile mai bune decât le-am găsit? Este clientul mai fericit acum, este mai protejat? Comunitatea din care face parte observă și răspunde pozitiv la schimbarea comportamentului? Analistul comportamental monitorizează permanent eficiența: măsoară, culege date și observă direct dacă schimbarea comportamentului a adus efectul dorit. Cu alte cuvinte, o intervenție este eficientă atunci când schimbă comportamentul pe care încearcă să îl schimbe.

2.     ABA SE ORIENTEAZĂ CĂTRE GENERALIZARE:

Imaginați-vă un copil care petrece timp îndelungat într-un training pentru a învăța să folosească o jucărie nouă. Acea jucărie nu o mai are niciun alt copil „de pe strada lui”. E oare înțelept să investim timp în predarea acestei abilități? Fără generalizare, putem spune că abilitatea „moare” odată cu retragerea intervenției. Aceasta nu reflectă un program ABA.

Un program ABA trebuie să garanteze că fiecare comportament predat, poate apărea și în alte medii, și în prezența altor persoane, la diferite intervale de timp. (Baer, Wolf, Risley, 1968)

3.     ABA ESTE TEHNOLOGICĂ

Putem înlocui cuvântul „tehnologic” cu „pași concreți”. În ABA, procedurile, tehnicile sunt descrise clar, concis, acurat. Descrierea corectă a tehnicilor este esențială pentru aplicarea lor cât mai exactă, dar niciodată un protocol de lucru amănunțit nu va putea înlocui o analiză a cazului. De aceea „tehnologicul” și „aplicabilul” se completează în cel mai fericit mod: avem tehnici foarte clar explicate, pe pași concreți, iar acestea se adaptează la nevoile fiecărui caz în parte, ținând cont de contextul în care apare comportamentul.

4.     ABA ESTE APLICABILĂ

Termenul se află chiar în titlul domeniului „analiza aplicată a comportamentului”. Analiștii comportamentali intervin numai și numai asupra comportamentelor care au relevanță pentru beneficiar și pentru familia și comunitatea acestuia. Aplicabilitatea aici se referă la relevanța socială: pe ce comportament alegem să intervenim, îl învățăm pe copil să numere până la o sută, sau îl învățăm să spună „bună” altui copil? La un moment dat, va deveni relevant și număratul, însă nu înainte de a ne spune „bună” unul altuia 😊.

5.     ABA ARE UN SISTEM DE CONCEPTE

Acestă dimensiune care sună destul de rigid, se referă la simplul fapt că în ABA, termenii sunt folosiți mereu cu același sens. Ca exemplu, dacă auziți termenii „pozitiv” sau „negativ”, în ABA vă puteți gândi doar la „stimul adăugat, ceva care vine în plus” sau „stimul retras, adus pe minus”. Nu se referă la bun sau rău. Termenii în ABA, ca în orice știință, sunt clari, nu sunt interpretabili, au locul lor clar specificat în cadrul teoretic din domeniu.

6.     ABA ESTE ANALITICĂ

De obicei, termenul „analitic” se traduce plastic prin „despică firul în 4”. Nu știu dacă ABA despică firul în 4, dar știu că într-o intervenție ABA, deciziile se bazează exclusiv pe analiza datelor obținute corect.

Fără a culege date, nu avem analiză. Fără analiză nu putem lua decizii, fără decizii bazate pe analiza de date, intuiți deja, nu facem ABA. Așadar, ca să aveți o intervenție validată științific, este important să culegem date. Permanent.

7.     ABA SE REFERĂ LA COMPORTAMENT

Într-o știință care se adresează comportamentului, este evident că sunt vizate doar comportamentele direct observabile, care pot fi cumva măsurate, cuantificate, astfel încât să nu existe interpretări la nivelul schimbărilor produse (ex: putem măsura comportamentul de a iniția conversații, dar nu putem măsura câte gânduri pozitive are o persoană în timp ce poartă acea conversație). ABA are multe de spus și în privința comportamentelor private, așa cum sunt gândurile, emoțiile, pe care doar cel care le emite le și poate „observa”. Chiar dacă nu sunt direct observabile, cu siguranță se ține cont de ele. În ce fel se ține cont de ele, acesta este un subiect pentru un alt articol.

Un articol oferit de Maria – Adriana Boriceanu (Pricob)

Bibliografie:

Gilmore, H. (2019). Seven Dimensions of ABA (Applied Behavior Analysis): Changing human behavior the scientific way.

Donald m. Baer, montrose m. Wolf, and todd r. Risley, Some Current Dimensions Of Applied Behavior Analysis’, 1968