Despre ABA

Analiza comportamentului este domeniul științific care studiază principiile învățării si comportamentului. Exista doua ramuri importante ale acestei științe, şi anume analiza experimentala si analiza aplicata a comportamentului. Analiza experimentala a comportamentului este știința fundamentala a disciplinei si, de-a lungul deceniilor, a strâns un volum considerabil si recunoscut de literatura de cercetare privind modul in care comportamentul este învățat si cum se schimba in timp. Analiza experimentala a comportamentul reprezintă fundamentul științific al analizei aplicate a comportamentului (ABA). ABA reprezintă o abordare sistematica de influențare a comportamentului cu semnificație sociala, prin identificarea variabilelor de mediu certe si elaborarea unor tehnici de schimbare a comportamentului care utilizează aceste date.

Specialiștii din analiza comportamentului oferă servicii care se supun dimensiunilor ABA. In mod normal, serviciile includ, dar fără a se limita la, evaluări ale comportamentelor, analiza datelor, scrierea si verificarea planurilor comportamental-analitice de tratament, pregătirea altor persoane in vederea implementării elementelor din cadrul planurilor de tratament si supravegherea implementării planurilor de tratament. Analiștii comportamentali sunt calificați pentru a asigura aceste servicii pentru clienți cu diferite nevoi, inclusiv îmbunătățirea funcționarii organizațiilor (ex. performantele personalului, intervenții de management si intervenții in structura de salarizare), deficit de abilităţi (ex. comunicare, comportament adaptativ) si comportamente problema (ex. agresivitate, comportament auto-agresiv), printre altele.

Pentru a obține acreditarilor BACB si pentru susținerea examenelor, conținutul analizei aplicate a comportamentului este inclus in Lista competenţelor BACB A patra ediție.