Despre ABA România

CINE SUNTEM

DESPRE ABA ROMÂNIA

Institutul ABA România s-a înființat la inițiativa unui grup de profesioniști acreditați la nivel internațional în ABA (Applied Behavior Analysis) având ca obiectiv să devină instituția care recunoaște în România profesioniștii în analiză comportamentală aplicată. 

În 2020, în România, sunt peste 38 de specialiști ABA acreditați internațional (BCBA sau BCaBA), și peste 100 au terminat cursuri de lungă durată în analiză comportamentală aplicată, iar numărul lor continuă să crească.

Institutul ABA România s-a înființat cu scopul de a promova și stabili normele de acreditare a profesiei de analist comportamental la nivel național și a reprezenta practicanții din acest domeniu, cât și standardele de aplicare a tehnicilor ABA în România.

VIZIUNE

Analiza aplicată a comportamentului este stiința comportamentului uman ce își propune sa dezvolte comportamente semnificative din punct de vedere social pentru a creste calitatea vieții individului.

Pe baza tehnicilor analizei comportamentale aplicate, fiecare copil sau adult își poate îmbunătăți abilitățile, își poate modela comportamentele neadecvate, ducând astfel o viață mai împlinită.

MISIUNE

Institutul ABA România este o organizație profesională cu reglementări interne, care permit funcționarea pe baza votului membrilor. Este organizația care reprezintă analiza comportamentală aplicată și profesia de analist comportamental din România.

VALORI

Standarde educaționale înalte, profesionalism, etică în profesie și percepție publică, echitate în rapoartele profesionale sunt câteva din valorile pe care le prețuim.

CUM POȚI DEVENI MEMBRU ABA ROMÂNIA?

                Ce înseamnă ABA România?

 • Stabilirea criteriilor de acreditare, formare și supervizare la nivel național a specialiștilor în analiză comportamentală aplicată: analist comportamental și instructor comportamental.
 • Promovarea normelor de acreditare în practica analizei comportamentale aplicate (Applied Behavior Analysis) în formarea specialiștilor și în supervizarea lor, precum și promovarea normelor deontologice de specialitate, conform standardelor existente in BACB (Behavior Analyst Certification Board), standarde ce vor fi adaptate condițiilor sociale și culturale din România.
 • Promovarea continuă a unor standarde ridicate de competență și de etică profesională în analiza comportamentală aplicată (Applied Behavior Analysis) în România în beneficiul clienților.
 • Dezvoltarea unor programe editoriale care să cuprindă traducerea și publicarea de studii de specialitate, publicarea de studii și lucrări originale, articole și cercetări adresate studenților, absolvenților, specialiștilor, precum și altor categorii de populație interesate de domeniu; Înființarea unei reviste de specialitate și a unei edituri proprii.
 • Asigurarea unui cadru de întrunire, dezbatere și cercetare pentru specialiștii din domeniul analizei comportamentale aplicate și domenii înrudite.
 • Protejarea drepturilor membrilor și colaboratorilor ABA România, conform Codului Normelor Deontologice și Normelor de Acreditare și a  regulamentului de Organizare și Funcționare a Asociației.
 • Informarea publicului larg despre ceea ce înseamnă ABA și domeniile de aplicabilitate – prin campanii de informare.
 • Consultanță de specialitate pentru individ și pentru persoanele apropiate acestuia;
 • Promovarea continuă a intervenției comportamentale în rândul persoanelor cu dificultăți de integrare datorate problemelor comportamentale;
 • Implicarea activă în domeniul psihosocial, prin:

– derularea de programe informative, educative și culturale adresate publicului larg și diferitelor instituții particulare sau de stat;

– derularea de programe cu caracter ştiinţific destinate specialiştilor, dar şi publicului larg;

– derularea de campanii de responsabilizare socială, conştientizare şi informare pe teme din domeniile de interes ale asociaţiei;

– activităţi de lobby pe lângă instituţiile statului cu putere de decizie sau/şi reglementare în domeniu;

 • Promovarea oricărui tip de inițiativă ce urmărește evoluția teoretică și aplicată a analizei comportamentale aplicate, în România.