DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂȚILE FAMILIEI COPILULUI CU TSA

Procesul de recuperare al copiilor cu TSA reprezintă un demers complex și este important să se respecte un traseu profesionist în realizarea unei intervenții personalizate eficiente..

Procesul de recuperare începe printr-o evaluare inițială a copilului, realizată de catre psihologul clinician, pentru a se stabili psihodiagnosticul și nivelul de dezvoltare pe toate ariile. După evaluarea inițială, specialistul explică familiei care este nivelul de dezvoltare al copilului și oferă informații despre psihodiagnostic. În funcție de gradul de afectare al copilului, psihologul recomandă începerea intervenției de recuperare, tipul de terapie potrivit, numarul de ore de stimulare adecvat vârstei și afecțiunii. Evaluatorul explică familiei ce presupune terapia recomandată, din cine este formată echipa de intervenție a unui copil, poate face recomandări de specialiști din proximitate cu care pot colabora și care pot răspunde la orice întrebare de clarificare venită din partea familiei.

Se recomandă ca familia să fie foarte bine informată înainte să înceapă intervenția de recuperare pentru copil, iar cunoașterea drepturilor și obligațiilor care decurg dintr-o colaborare în echipa, este esentiala.

Drepturile părinților:

 •  să fie tratati cu respect;
 •  să citească contractul de colaborare;
 •  să li se raspundă la intrebări de clarificare cu privire la contractul de colaborare;
 •  să li se acorde dreptul la confidențialitate;
 •  să emită păreri, sugestii și să comunice care sunt dificultățile majore întâmpinate acasă, acestea devenind prioritare în procesul de recuperare;
 •  să obțină orice informație legată de procesul terapeutic;
 •  să primească planul de intervenție personalizat și să-și dea consimțământul pentru implementarea protocolului de lucru;
 •  să primească intervenții pentru comportament (descreșterea comportamentelor neadecvate și creșterea comportamentelor dezirabile);
 •  să primească rapoartele evaluarilor inițiale și ale reevaluarilor periodice;
 •  să participe la ședințele de coordonare și să comunice argumentat punctul de vedere;
 •  să participe la ședințele de terapie;
 •  să primească feedback in urma ședintelor de terapie;
 •  să solicite vizita coordonatorului în orice mediu în care întampină dificultati de gestionare ale comportamentelor copilului; (mersul in parc; la magazin etc).
 •  să primească intervenții bazate pe dovezi științifice;

 

Responsabilitățile părinților:

 •  să respecte programul terapeutic zilnic, şedinţele de coordonare/supervizare;
 •  să respecte regulile şi sugestiile echipei terapeutice, de a se implica activ în recuperarea copilului cu TSA;
 •  să colecteze date pe care coordonatorul le solicită pentru a putea realiza intervenții eficiente;
 •  să comunice toate dificultățile întâmpinate în implementarea planului;
 •  să comunice echipei orice modificare care se produce în programul copilului (program de somn; modificarea medicației; urmărirea unui regim alimentar; existenta sau apariția unor comorbiditați etc).

 

Un articol oferit de Adriana Bălșanu