EFICIENȚA PROGRAMELOR ABA: Cum identificăm un program ABA?

Dificultatea de a înțelege ce presupune un program de intervenție bazat pe principiile comportamentale apare frecvent la început, când oamenii iau primul cont cu acesta. Fie din cauza lipsei de informații accesibile, clare și obiective sau a informațiilor eronate accesibile, oamenii ajung să interpreteze greșit un astfel de program și să-și seteze așteptări nepotrivite.

În articolul anterior am vorbit despre rolurile membrilor echipei de terapie (http://aba-romania.ro/eficienta-programelor-aba-atributiile-membrilor-echipei/#more-836). În articolul de față doresc să aduc un plus de înțelegere în ceea ce privește recunoașterea și implementarea unui program de intervenție comportamentală, cu referire la asistarea copiilor cu nevoi speciale.

Caracteristici de bază

Analiza comportamentală aplicată în cazul dificultăților în dezvoltare este un tip de analiză și evaluare obiectivă a nivelului de dezvoltare a copilului prin observarea mediului și a modului în care acesta influențează comportamentul, așa cum este demonstrat în cadrul colectării de date. O importanță deosebită este dată contextului în care apare comportamentul și valorii comportamentului pentru individ, familie și comunitate.

Utilizarea principiilor și procedurilor analizei aplicate a comportamentului se va face întotdeauna în așa fel încât sănătatea, independența și calitatea vieții individului să fie îmbunătățite. Principiile comportamentale nu pot fi utilizate ca justificare pentru folosirea unor tehnici ce îngrădesc vreunul din aceste aspecte.

Programele bazate de analiza comportamentală sunt cuprinzătoare și abordează cele mai importante dificultăți cu care se confruntă copilul și care îl împiedică să evolueze, atâta timp cât acestea au o cauză observabilă, comportamentală și pot fi schimbate prin manipularea mediului înconjurător.

Programele ABA se bazează pe alegerea unor obiective importante în dezvoltarea copilului și ierarhizarea acestora. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o evaluare clară și cuprinzătoare a ariilor de dezvoltare. În continuare se construiește un plan de intervenție personalizat pentru copilul care a fost evaluat.

 

Înainte de a alege aceste obiective însă, cel mai important este să avem în minte două întrebări:

 • La ce-i folosește copilului ceea ce încercăm să schimbăm?
 • Care este obiectivul final?

 

Ca să aflăm răspunsurile la aceste două întrebări, întâi trebuie să ne asigurăm că am desfășurat o evaluare obiectivă, consistentă și continuă și o analiză clară a datelor în scopul luării unor decizii informate. În funcție de nevoile identificate, putem regăsi obiective ce țin de îmbunătățirea unor comportamente / abilități deficitare sau de scăderea unor comportamente negative ce interferează cu învățarea. Ambele tipuri de comportamente pot fi abordate în paralel, excepție făcând acele comportamente ce blochează procesul de învățare și care trebuie eliminate înainte ca alte abilități să fie urmărite.

BACB (Behavior Analysis Certification Board) a publicat în 2012 un document („Guidelines: Health Plan Coverage of Applied Behavior Analysis Treatment for Autism Spectrum Disorders”) care propune 10 elemente cheie în desfășurarea unui program ABA:

 1. Colectarea de date în cazul comportamentelor urmărite înainte de implementarea unui plan de intervenție (date preliminare)
 2. Concentrarea pe unități mici ale unui comportament ce duc la schimbări mai mari, semnificative în scopul îmbunătățirii calității vieții, sănătății și independenței copilului.
 3. Observarea directă a copilului pe datele colectate în cazul comportamentului urmărit, înainte și după aplicarea intervenției pentru a ne asigura că există schimbări comportamentale semnificative și că intervenția este eficientă
 4. O abordare a intervenției pentru comportamente problemă este direct legată de funcția (cauza) comportamentului. De aceea, primul pas este identificarea aceste funcții prin diverse instrumente sau proceduri de evaluare ce implică atât specialiștii cât și familia.
 5. Aplicarea protocoalelor în mod repetat, frecvent și consistent în toate mediile, până când criteriile sunt atinse.
 6. Implementarea unor planuri individualizate de tratament bazate pe principii comportamentale (în special principiul recompensei), susținute științific.
 7. A se pune accentul pe evaluarea directă frecventă și continuă, dar și pe analiza și și modificarea planului de intervenție constant, bazându-ne pe progresul copilului. trebuie să desfășurăm evaluarea completă ce descrie nivelul abilităților ca punct de plecare și oferă informații utile pentru stabilirea unor obiective potrivite. Nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că avem înțelegerea valorii prezente și viitoare (sau a importanței sociale) a comportamentului urmărit în cadrul planului de intervenție. Fără să ținem cont de aceste aspecte, riscăm să tratăm copilul ignorând nevoile lui cele mai importante și neluându-l în considerare ca fiind cel mai important în tot acest proces.
 8. Colectarea, cuantificarea și analiza datelor colectate prin observația directă a comportamentelor în timpului intervenției, dar și efectuarea unui follow-up pentru a maximiza și menține progresul pe termen lung sunt elemente cheie în cadrul programului. Se vor crea, stabili și gestiona mediile de învățare și sociale pentru a minimiza comportamentele problemă și a maximiza rata de progres pe toate ariile de dezvoltare.
 9. Suport și training direct pentru membri familiei și alți specialiști implicați cu scopul promovării menținerii și generalizării progreselor făcute.
 10. Supervizarea evaluării și intervenției de către un analist comportamental acreditat.

 

Limitări

De asemenea, ca orice alt tip de tratament, cel bazat pe principii ABA are și câteva limitări. În primul rând, programele bazate pe principii ABA nu pot aborda probleme ce au la bază o cauză medicală. Atunci când anumite comportamente pot fi corelate cu un disconfort fizic, o problemă fiziologică sau neurologică și pot fi considerate ca fiind simptome ale acestor probleme, este obligatorie excluderea unei potențiale cauze medicale prin consult medical de specialitate și / sau investigații  medicale adecvate.

Lipsa unei colectări de date obiective duce la construirea unui plan de intervenție „experimental” și de multe ori ineficient. O astfel de practică limitează considerabil o intervenție ce în alte cazuri poate fi eficientă.

Cei care implementează intervențiile comportamentale (terapeuții) nu pot trata în mod individual (1 la 1) probleme ce țin de încălcarea constantă acelorași principii în alte medii, de către alte persoane. Pentru ca o intervenție să-și facă efectul la un nivel maxim, la care copilul să beneficieze de aceasta, ea trebuie implementată în toate mediile în care copilul se dezvoltă.

O altă limitare pe care o are un program de terapie este aceea că el nu poate fi eficient auntic când este implementat parțial sau în mod incomplet. Asemenea unui tratament medicamentos, intervenția comportamentală are nevoie de o aplicare consecventă și consistentă de către toți membri echipei implicați în acest proces.

Desigur, o parte din aceste limitări pot fi înlăturate printr-o colaborare eficientă între membri echipei de terapie dar și între membrii echipei multi-disciplinare.

 

Anca Grigoraș

Analist comportamental acreditat BCaBA

Președinte Senzo Kids