IMPORTANTA ȘI PROTOCOLUL FORMĂRII TERAPEUTILOR IN ANALIZA COMPORTAMENTALĂ

Articol scris de Ana Turtureanu, BCaBA

Un membru important în echipa unui copil care beneficiază de ore de intervenție comportamentală, în vederea recuperarii unui deficit în  dezvoltare și de diminuare a comportamentelor problemă, este terapeutul ABA.

Acesta este responsabil de implementarea planului de intervenție în directă supervizare a unui coordonator.  Acest plan poate cuprinde: obiective de lucru, metode de predare, metode de prevenire si diminuare a comportamentelor neadecvate, metode de colectare de date, identificarea de recompense si sisteme de recompensare. Pentru a ne asigura de integritatea intervenției este importat sa se acorde o atenție deosebita formării terapeutului. Pentru a înțelege planul de intervenție terapeutul are nevoie de însușirea limbajului de specialitate și de cunoaștere a principiilor ABA. Pentru implementarea planului este important ca terapeutul să aibă însușite practic metodele de predare și strategii de diminuare comportamentală.

În demersul formării terapeutului, pe durata trainingului,  se recomandă acordarea atenției în egală măsură cunoștințelor teoretice și formării abilitaților practice. Astfel, un training trebuie împărțit în sesiuni teoretice și practice.

Criteriile BACB (board-ul acreditat în certificarea specialistilor) în formarea tehnicienilor RBT (tehnicienii care lucrează cu copiii) constau în:

●       O diplomă de studii medii

●       Să parcurgă 40 de ore de training teoretic condus de un analist comportamental BCBA sau BCaBA respectând  un task list ce poate fi regăsit pe site ul BACB.

●       Să parcurgă o evaluare periodică de testare a abilităților teoretice și practice.

Pornind de la aceste criterii o formulă de training a terapeuților în cadrul centrelor de recuperare ar putea fi împărțita astfel:

●        Etapa trainingului inițial desfășurat pe durata primei luni;

●        Training teoretic lunar/periodic

●        Sesiuni lunare de aprofundare a teoriei și de realizare a link-ului între teorie și practică.

●        Sesiuni practice de training în timpul sesiunilor de predare.

Resurse: suport de curs – filmulete/ articole de specialitate, protocol de reguli de etică, documentație de specialitate privind dezvoltarea copilului.

Responsabilitățile terapeutului:

●       Este foarte important ca terapeutul să pună în aplicare informațiile teoretice și să identifice în practică conceptele teoretice și mai ales să creeze oportunități de învățare în fiecare moment al sesiunii.

●       Un alt aspect important, care devine atribuția terapeutului este de a menține o comunicare sinceră și activă cu toți membrii echipei (părinți și coordonatori). Prin feed-back-ul oferit zilnic, terapeutul le aduce la cunoștiintă progresul copilului sau situațiile dificile cu care s-a confruntat. Astfel părinții pot știi ce a învățat copilul în acea zi și pot lucra pe generalizarea acelor concepte iar coordonatorul poate oferi sugestii privind modificarea targeturilor și intervenții pe comportament.

●       Își planifică și realizează activități cu copilul, în funcție de obiectivele propuse de coordonator, în PIP  (planul de intervenție personalizat).

●       Terapeutul are obligația de a colecta date, pe toate obiectivele propuse de coordonator, în PIP.

Trainingul terapeuților trebuie sa se bazeze atât pe practică cat si pe feedback continuu din terapie, studiu individual și sesiuni de teorie cu coordonatorul.

Tematica trainingul-ui și numărul alocat pentru fiecare sesiune trebuie detaliate într-un checklist.

Materialele se pot da în avans, astfel încât terapeutul să aibă timp să parcurgă materia.

La sfarsitul perioadei, terapeutul va susține un test.

Se poate realiza un grafic cumulativ în care terapeutul să își monitorizeze propriile performanțe.

Chiar și după  perioada de început, terapeutul trebuie să acorde o atenție deosebită formării.

Sesiunile de formare se pot baza pe  studiu independent sau pe sesiuni de training de grup.

Coordonatorul pune la dispoziția terapeutului materiale, cărți, resurse și suportul de training.

Coordonatorul trebuie să țină cont de  ritmul de învățare și de stilul de învățare al fiecărui individ, atât timp cât acest lucru nu afectează performanța copilului.