Recunoașterea profesiei de analist comportamental

Ministerul Muncii a dat aviz pozitiv solicitării depuse de Institutul ABA Romania, Help Autism și Autism Voice pentru recunoașterea profesiilor de analist, respectiv instructor comportamental.

”Direcția Politici Servicii Sociale a comunicat Direcției Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională, directive care gestionează COR, faptul că apreciază utilitatea specializărilor în domeniul analizei comportamentale și, în consecință, continuarea demersurilor necesare soluționării cererilor, dar consideră că ocupațiile analist comportamental și instructor comportamental sunt interdisciplinare și este nevoie și de un punct de vedere al altor instituții cu implicații în domeniu, respectiv de la Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Cercetării, Colegiul Psihologilor și Colegiul Național al Asistenților Sociali.
Ca urmare a analizei documentației, direcția de specialitate din MMPS, respectiv Direcția Politici Servicii Sociale a solicitat Institutului ABA România, Help Autism și Autism Voice, mai multe clarificări asupra informațiilor transmise.” (extras din adresa transmisă în data de 19.12.2019)

Clarificarea statutului de analist și instructor comportamental este o prioritate pentru Institutul ABA Romania – asociația profesională care reunește analiștii comportamentali acreditați și în formare. Membrii institutului continuă așadar demersurile și solicită puncte de vedere din partea instituțiilor menționate în adresa Ministerului Muncii.

Institutul ABA Romania va fi organismul care certifică analiștii comportamentali astfel încât analiza comportamentală aplicată să fie un domeniu adaptat la condițiile din România și să le ofere membrilor ei suportul necesar pentru a putea exercita profesia conform normelor din România, aderând în același timp la standardele impuse de BACB până în prezent.