contact@aba-romania.ro | GDPR

Resurse

Standarde ABA: Integrare și incluziune

Integrarea cuprinde suma intervențiilor care au ca scop creșterea abilităților care asigură beneficiarului o adaptare facilă la mediu (grădiniță, școală, comunitate). Incluziunea se referă la măsurile de modificare a mediului întreprinse de persoanele de specialitate și instituțiile care să faciliteze integrarea beneficiarului. Scopul ultim al analizei aplicate a comportamentului este

Read More

Standarde ABA: Tehnici ABA în autism

Tehnicile de intervenție propuse de analistul comportamental au la bază principii și metode validate științific, dintre care enumerăm:   1. Discrete Trial Teaching (DTT) DTT este o metodologie de predare intensivă, care implică 4 componente: (a) prezentarea unui stimul discriminativ (SD); (b) apariția răspunsului, sau a unei forme aproximate a

Read More

Standarde ABA: Elementele cheie ale planului de intervenţie personalizat

Planul de intervenție personalizat (P.I.P.) este un document de lucru elaborat de către analistul comportamental pentru a sprijini beneficiarul ȋn procesul de ȋnvǎţare, identificȃnd pe de-o parte dificultǎţile de ȋnvǎţare existente şi pe de altǎ parte prezentȃnd modalitǎţile concrete de intervenţie ȋn vederea depǎşirii acestora şi atingerii unor obiective de

Read More

Standarde ABA: Intervenții bazate pe studii științifice în autism

Cele mai eficiente intervenții care sunt disponibile la ora actuală sunt: Analiza Aplicată a Comportamentului (ABA), Logopedie, Terapia Ocupațională, Kinetoterapia Terapia Medicamentoasă. Intervențiile funcționează în direcția minimizării impactului pe care îl au caracteristicile principale ale tulburării de spectru autist, precum și a deficitelor asociate cu acest diagnostic și să maximizeze

Read More