S-a depus proiectul de lege privind exercitarea profesiei de analist comportamental

Pe data de 3 aprilie a fost depusă inițiativa legislativă privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Analiştilor Comportamentali.

Principalele prevederi din proiectul de lege sunt:

▶️ Profesia de analist comportamental se exercită, pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, în scopul evaluării comportamentului, planificării şi implementării programelor de schimbare comportamentală care îmbunătăţesc abilitățile de adaptare la mediu;

▶️ Analistul comportamental analizează şi evaluează atât comportamentul observabil individual sau de grup, cât și factorii de mediu care îl influențează, cu scopul de a optimiza calitatea vieţii indivizilor având un impact pozitiv la nivel social;

▶️ Pe toată perioada exercitării profesiei, analistul comportamental trebuie să acţioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenţă, corectitudine, devotament, loialitate, confidenţialitate şi respect faţă de pacient/beneficiar;

▶️ Practica analizei comportamentale aplicate exclude studiul proceselor mentale, diagnosticul tulburărilor, testarea psihologică, psihoterapia, terapia cognitivă, psihanaliza și consilierea.

▶️ Exercitarea profesiei de analist comportamental se face de către persoanele, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) dețin o diplomă de licență eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii, în următoarele specializări: psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, sociologie, medicină sau filozofie;
 2. b) deţin o diplomă de master eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, potrivit legii, în următoarele specializări: analiză comportamentală, psihologie şi ştiinţe ale educaţiei, asistenţă socială, sociologie, medicină sau filozofie;
 3. c) dețin un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice programului postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă, eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată din România sau din străinătate, recunoscute sau echivalate, după caz, potrivit legii, cu excepția persoanelor prevăzute la lit.b) care dețin o diplomă de master în analiză comportamentală;
 4. d) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute…;
 5. e) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 6. f) sunt membre ale Colegiului Național al Analiștilor Comportamentali.

▶️ Analiștii comportamentali care au obținut dreptul de liberă practică pot opta pentru exercitarea profesiei în regim salarial în sectorul public și/sau în sectorul privat sau pot înființa cabinete individuale, cabinete asociate sau societăți civile.

▶️ În vederea monitorizării, controlului, autorizării şi exercitării profesiei de analist comportamental se înfiinţează Colegiul Național al Analiștilor Comportamentali, ca autoritate competentă în domeniu.

 

▶️ Principalele responsabilități ale analistului comportamental comportamental sunt:

 1. a) realizează evaluarea comportamentală pentru a determina motivele existente in mediu pentru care ar putea apărea un comportament neadecvat al pacientului sau pentru a determina ce abilități trebuie predate beneficiarului pentru a-l ajuta să-și atingă obiectivele;
 2. b) stabilește nivelului de dezvoltare și/sau funcționare al pacientului/beneficiarului pe baza observării și măsurării directe și indirecte a comportamentului și a mediului;
 3. c) stabilește nevoia de intervenție specifică și/sau reabilitare pe baza observatiei directe a comportamentului in diferite medii, evaluării și analizei funcționale a comportamentelor în acord cu nevoile beneficiarului;
 4. d) elaborează planul de intervenție comportamentală al pacientului/ beneficiarului, pe baza principiilor și tehnicilor analizei comportamentale aplicate, precum: factorii contextuali, factorii motivaționali, stimulii din mediu, întărirea pozitivă, extinctia și alte proceduri pentru a ajuta indivizii să dezvolte noi comportamente, să crească sau să scadă frecvența comportamentelor existente și să emită comportamente în condiții specifice de mediu;
 5. e) implementează planul de intervenție comportamentală sau coordonează implementarea planului de intervenţie comportamentală în cazul în care activitățile prevăzute în conținutul acestuia, toate sau unele dintre acestea, sunt desfăşurate în echipă, pentru urmatoarele tipuri de beneficiari, fără ca enumerarea să fie limitativă: beneficiarul este încadrat ca având o tulburare din spectrul autist, dizabilități intelectuale și de dezvoltare, tulburări de deficit de atenție, deficiențe motorii, leziuni și boli cerebrale, tulburări de comportament, tulburări de abuz de substanțe, demență, tulburări de alimentație;
 6. f) instruiește persoanele responsabile cu implementarea planului de intervenție, fără ca enumerarea să fie limitativă: părinți, profesori, alte persoane implicate, în cazul în care activitățile sunt desfășurate în echipă;
 7. g) elaborează rapoarte și alte documente referitoare la situația pacientului/beneficiarului;
 8. h) se implică în educaţia populaţiei la toate nivelurile pentru implementarea principiilor analizei comportamentale aplicate, oferind consultanță și cursuri de formare.

(2) Practica analizei comportamentale aplicate exclude studiul proceselor mentale, diagnosticul tulburărilor, testarea psihologică, psihoterapia, terapia cognitivă, psihanaliza și consilierea.