Scrisoare de susţinere pentru reglementarea profesiei de analist comportamental în România.

Celor interesaţi, inclusiv instituţiilor publice sau private, organizaţiilor (profesionale) non-profit, departamentelor autorităţilor de reglementare.

9 septembrie 2020

Stimate Domn sau Doamnă,

Behavior Analyst Certification Board, Inc.® (BACB®) este o organizaţie non-profit, înfiinţată în 1998, pentru a reprezenta standardele de acreditare profesională, aşa cum au fost identificate de către analiştii comportamentali, de guverne şi de consumatorii serviciilor de analiză comportamentală.  Cerinţele BACB pentru certificare, conţinutul examinarilor şi procedurile sunt periodic revizuite, în conformitate cu standardele stabilite pentru organizaţiile care acordă acreditări profesionale.

Misiunea noastră este de a proteja consumatorii de servicii de analiză comportamentală din toată lumea, prin stabilirea, promovarea şi diseminarea sistematică a standardelor de practică profesională; de asemenea, ajutăm la rezolvarea diferitelor probleme sociale importante, prin creşterea numarului analistilor comportamentali în lume.

În ceea ce priveşte profesia de analist comportamental, funcţia primară a BACB este de a crea si reglementa programe de certificare, avand astfel un rol care include responsabilităţi similare celor asumate de entităţile de reglementare. Din aceasta poziţie, BACB stabileşte standardele de practică, gestionează examenele şi prezintă normele etice şi sistemul de discipine pentru fiecare dintre programele sale de certificare.

In ultimii ani, s-au observat un interes şi o contribuţie crescute din partea experţilor romani din domeniul analizei comportamentale.

În principiu, primele programe prin care asigurau cursurile necesare obţinerii certificării BACB au fost oferite din 2011. De atunci, pregătirea post-universitară a fost oferită în Bucureşti de către Universitatea Clemson (Carolina de Sud, SUA). De asemenea, din acest an, în octombrie, un nou curs postuniversitar va fi organizat de Universitatea de Vest din Timişoara.

În plus, în ultima decadă, a fost organizat un număr semnificativ de activităţi şi evenimente pentru domeniul analizei comportamentale:

  • Au fost organizate şase conferinţe internaţionale în domeniul analizei comportamentale, care au inclus cursuri de pregătire oferite pentru programele relevante de obţinere a certificatelor BACB. Aceste conferinţe au adunat peste 25 de experţi vorbitori (din UK, SUA, Norvegia si Spania) şi peste 2.500 participanţi, inclusiv analişti comportamentali, alţi specialişti, părinţi si studenţi;
  • Un număr de 150 de studenţi au finalizat cu succes programele de pregătire postuniversitară în analiză comportamentală;
  • Peste 2000 de masteranzi în psihologie, în special din domeniul educaţiei, asistenţei sociale, sociologiei, medicinii şi din alte domnii, au fost instruiţi de analiştii comportamentali români, fiind introduşi în domeniul analizei aplicate a comportamentului (ABA);
  • Un ghid / manual important, şi anume Analiza aplicată a comportamentului, utilizat ca instrument principal de studiu pentru multe dintre cursurile din domeniul ABA a fost tradus în limba română;

Interesul în creştere şi diseminarea analizei aplicate a comportamentului (ABA) în Romania se reflectă şi în numărul crescut de centre, scoli, asociaţii şi persoane care oferă servicii de analiză aplicată.

Până la această dată (septembrie 2020) există mai mult de 120.000 de persoane, în mai mult de 90 de ţări, care deţin acreditarea BACB. Acesta este rezultatul mai ales al nevoii implementarii analizei comportamentale in cazul persoanelor cu autism si tulburari de dezvoltare, dar nu trebuie ignorata eficacitatea analizei aplicate a comportamentului in domenii precum educaţia, dependenţa de droguri şi jocuri de noroc, lucrul cu persoanele care suferă de demenţă, lupta împotriva terorismului şi abordarea unor aspecte legate de încălzirea globală – ultima fiind o consecinţă a comportamentului uman la scară largă şi o problemă presantă, care trebuie rezolvată sau cel puţin un proces ce trebuie încetinit.

De la apariţia ABA, pornind de la începuturile sale experimentale (analiza experimentală a comportamentului) in 1960, profesia de analist comportamental a evoluat în mod clar spre o specializare distinctă, cu propriul set de cunoştinţe, competenţe şi abilitaţi, strategii şi tactici, toate susţinute de premisele filosofice ale behaviorismului.

Pentru a deveni analist comportamental certificat de consiliu (BCBA), cea mai importantă acreditare a BACB (nivel Master), ultimele standarde publicate (care vor intra în vigoare în 2022) prevăd ca aplicanţii să finalizeze nivelul internaţional de masterat (sau doctorat) acreditat de ABAI – Association for behavior analisys, în domeniul analizei comportamentale, şi 2000 de ore de experienţă, dintre care 5% supervizate direct de un BCBA care a finalizat cerinţele specifice de pregătire pentru supervizare. O  alternativă este ca aplicanţii să finalizeze un curs postuniversitar de 315 ore, în analiză comportamentală, şi dacă acestea nu sunt finalizate ca parte a programului de master în analiză comportamentală, atunci aplicanţii trebuie să prezinte în plus dovada faptului că au o diplomă de master (sau un nivel superior) în orice disciplină – urmand să demonstreze un nivel de experienţă şi competenţă academică in domeniu.

Recunoaşterea caracterului distinct al analizei comportamentale, ca profesie separată şi unică, de sine stătătoare, este cel mai bine exemplificată de creşterea numărului de acreditari pentru analiştii comportamentali în SUA (unde se află cea mai mare parte a persoanelor acreditate BACB). Aproximativ 70% dintre statele SUA au acum o licenţă pentru analiştii comportamentali – şi toate solicită sau au ca referinţă certificarea BACB. De aceea, este important ca această profesie să fie recunoscută (şi într-un final, reglementată într-un cadru legal) în diferite ţări, cu scopul recunoaşterii analiştilor comportamentali ca specialişti independenţi  pentru a asigura controlul calităţii serviciilor furnizate.

La finalul anului 2019, BACB a anunţat ca din diferite motive menţionate pe pagina de internet BACB (vezi https://www.bacb.com/wp-content/uploads/2020/06/Recent-Changes-to-International-Focus_200520.pdf), certificarea BACB nu va mai fi acordată persoanelor din afara SUA şi Canada, începând cu anul 2023. Totuşi, de la începutul acestui an (2020), BACB a alocat noi resurse pentru asistarea ţărilor care îşi doresc să dezvolte propria infrastructura, standarde sau chiar propriile sisteme de acreditare. În acest scop, am fost în legătură cu Institutul ABA  Romania, în eforturile sale de a obţine recunoaşterea profesională a analiştilor comportamentali în Romania şi BACB se angajează să ajute şi să susţină Institutul ABA  Romania în procesul de reglementare a profesiei ABA în Romania.

Voi fi incantat să particip la orice întâlniri (fie în persoană sau online, în funcţie de restricţiile impuse de pandemie), să vă ofer mai multe informaţii despre natura şi obiectivele susţinerii BACB pentru Institutul ABA  Romania, având ca scop susţinerea procedurilor dvs. actuale pentru reglementarea acestei profesii noi de analist comportamental în Romania.

Cu stima,

Neil Martin, PhD, BCBA-D

Director pentru Dezvoltare Internaţională

Behavior Analyst Certification Board