Standarde ABA: Elementele cheie ale planului de intervenţie personalizat

Planul de intervenție personalizat (P.I.P.) este un document de lucru elaborat de către analistul comportamental pentru a sprijini beneficiarul ȋn procesul de ȋnvǎţare, identificȃnd pe de-o parte dificultǎţile de ȋnvǎţare existente şi pe de altǎ parte prezentȃnd modalitǎţile concrete de intervenţie ȋn vederea depǎşirii acestora şi atingerii unor obiective de ȋnvatare şi dezvoltare.

Planul de intervenţie personalizat este realizat ȋn baza unei evalări complexe şi poate conţine două mari categorii de obiective: unele care vizează dezvoltarea abilităților în deficit și altele care vizează descreșterea comportamentelor neadecvate din punct de vedere social.

Planul de intervenție personalizat conține informaţii culese din mediul în care acestea apar, contextul ȋn care se manifestǎ și dimensiunile măsurabile ale comportamentelor (topografia, latența, intensitatea, durata, frecventa) și informații cu privire la posibila funcţie a acestora. De asemenea, orice evaluare funcțională a comportamentului, teste cognitive și/ sau rapoarte de progres, pot fi folosite ȋn ȋntocmirea acestuia (aplicate de specialiști clinicieni).

Elementele cheie ale planului de intervenţie personalizat

Informații despre beneficiar

 1. Nume, vârstă, sex, diagnostic
 2. Informaţii despre familie (monoparentală/ biparentală; prezenţa sau absenţa fraţilor/ surorilor şi numărul acestora…)
 3. Frecventarea sau nu a ȋnăţâmȃntului de masă/ special
 4. Numărul de ore de intervenție comportamentală recomandat
 5. Tipurile de intervenții recomandate

Managementul sesiunii de terapie

Cuprinde aspecte ce vizează maniera ȋn care se recomandă desfăşurarea sesiunilor de intervenție: durata sitting-urilor, maniera ȋn care se realizează colectarea de date, modalitatea ȋn care sunt alternate programele de lucru, sistemul de ȋntărire folosit, structura sesiunii, ritmul de desfăşurare al sesiunii, aspecte legate de testarea potenţialilor ȋntăritori, consolidarea şi menţinerea relaţiei terapeutice, organizarea dosarului, programele/ intervenţiile prioritare etc.

 Evaluarea funcţională comportamentelor indezirabile

 1. Contextul intervenţiei
 2. Definiție operațională pentru fiecare comportament
 3. Specificarea scopului intervenţiei pentru fiecare comportament (și anume de reducere sau de creștere a uneia dintre dimensiunile măsurabile ale comportamentului):
 • intervenții bazate pe antecedente;
 • intervenții bazate pe consecință.
 1. Descrierea procedurile de colectare a datelor
 2. Introducerea datelor și analiza datelor dintr-un sistem vizual

Prezentarea obiectivelor de lucru clasificate pe fiecare arie de dezvoltare în parte

Aceasta cuprinde:

 • Denumirea programului
 • Obiectivul general al programului
 • Obiectivul/ obiectivele specifice ale programului
 • Definiția operațională a comportamentului target (verbul comportamental, condițiile în care apare comportamentul, criteriile de performanță)
 • Menționarea stimulilor din antecedent care fac posibilă apariția comportamentului (comanda vocală, stimul vizual, olfactiv, tactil, gustativ, auditiv și motivație EO/ AO)
 • Răspunsul aşteptat
 • Tipul/ tipurile de prompt recomandate
 • Modalităţi de retragere a prompturilor
 • Criteriul de masterare
 • Metoda de predare (DTT; NET; TA)
 • Itemii / exemplu de itemi
 • Descrierea modalităţii de colectare a datelor
 • Introducerea datelor în sisteme de analiză (grafice)
 • Modalitatea de lucru (prezentare succintă)

 

Informațiile din acest articol fac parte din prezentarea „Cadru de aplicare ABA în Tulburările de Spectru Autist și alte tulburări de dezvoltare” elaborată de Institutul ABA România. Aceasta poate fi citită în întregime aici.