Standarde ABA: Integrare și incluziune

Integrarea cuprinde suma intervențiilor care au ca scop creșterea abilităților care asigură beneficiarului o adaptare facilă la mediu (grădiniță, școală, comunitate). Incluziunea se referă la măsurile de modificare a mediului întreprinse de persoanele de specialitate și instituțiile care să faciliteze integrarea beneficiarului.

Scopul ultim al analizei aplicate a comportamentului este sa crească șansele de integrare de la grădiniță și școală spre comunitate, loc de muncă și o viață cât mai independentă.

Pentru ca un copil să poată fi integrat în grădiniță/ școală, se recomandă o listă minimă de prerechizite care să asigure un bun proces de integrare și incluziune:

  • acceptă prezența altor copii;
  • stă în sarcină independent minim 5-10 de minute, fără a se angaja în comportamente disruptive;
  • demonstrează minime abilități de imitație;
  • demonstrează minime abilități de comunicare;
  • demonstrează o înțelegere minimă a limbajului (instrucții simple).

Procesul integrării în școală și în gradiniță poate fi asigurat de prezența unui însoțitor pe durata totală sau parțială a programului de școlarizare. Însoțitorul este un instructor comportamental, care facilitează accesul la școlarizare urmând planul de intervenție propus de către analistul comportamental.

Pentru integrarea în comunitate/ la locul de muncă, se recomandă ca analistul comportamental coordonator să propună o serie de modificări de mediu specifice (incluziune) și să asigure, acolo unde este nevoie, pregătirea instructorului comportamental însoțitor.

Nota: Nici analistul comportamental coordonator, nici instructorul comportamental însoțitor, nu mediază relația dintre aparținătorul legal al beneficiarului și instituțiile în care acesta este integrat.

Recomandări:

  1. A se evita situațiile în care:
  • echipa de intervenție caută și facilitează înscrierea într-un program educațional;
  • membrii echipei de intervenție devin mijloacele de comunicare ale instituțiilor către aparținătorii legali și invers;
  • instituțiile instrumentează decizii legate de integrare prin membrii echipei de intervenție;
  • instituțiile care asigură integrarea și incluziunea inițiază discuții cu membrii echipei de specialitate fără acordul aparținătorilor legali.

2. Membrii echipei de specialitate nu sunt angajații instituției care asigură integrarea și incluziunea. Prin urmare, aceștia vor respecta standardele ocupaționale și profesionale la care au aderat, dar, de asemenea, se vor supune și politicilor de ordine interioară ale instituției în speță.

Informațiile din acest articol fac parte din prezentarea „Cadru de aplicare ABA în Tulburările de Spectru Autist și alte tulburări de dezvoltare” elaborată de Institutul ABA România. Aceasta poate fi citită în întregime aici.