Tipuri de evaluare în cazul copiilor cu tulburare de spectru autist

Evaluarea , în linii generale,  este un proces prin care sunt colectate, prelucrate si interpretate informațiile privind anumite aspecte ale funcționării și dezvoltării copilului, proces în urma căruia se conturează un plan de intervenție personalizat . Această etapă este presărată de nenumărate variabile care creează confuzie în rândul părinților. Printre aceste variabile amintim: absența unei echipe multidisciplinare care să investigheze copiii și adolescenții (ei sunt evaluați separat de către psihiatru, psiholog clinician, psihopedagog, etc),informații limitate cu privire la rolul fiecărui specialist în procesul de evaluare, lipsa delimitării între diagnostic și tratament, demersuri insuficiente în procesul de evaluare (evaluare incompletă, tehnici și teste aplicate necorespunzător, etc),  precum și căutarea unei forme de tratament înainte de a trece prin etapa de diagnosticare. Pentru părinți este important să fie înțelese diferitele tipuri de evaluări pentru ca , ulterior,aceștia să ia cea mai bună decizie în ceea ce privește demararea unui plan de intervenție potrivit pentru nevoile copilului lor. Principalele tipuri de evaluări:

 1. EVALUAREA PSIHIATRICĂ

Acest tip de evaluare este realizată de către medicul psihiatru și presupune colectarea  informațiilor despre client, a căror analiză și organizare conduce la emiterea ipotezelor diagnostice și apoi la obiectivele intervenției terapeutice. Concluzia  procesului  de  evaluare  se  va  finaliza  cu  un  diagnostic conform  uneia  dintre  clasificarile multiaxiale  recunoscute : ICD- 10 .

Evaluarea copilului cuprinde următoarele etape:

 1. Interviul cu părinții
 2. Observația copilului
 3. Interviuri si chestionare standardizate adresate părinților
 4. Examinarea fizică.

 

 1. EVALUAREA PSIHOLOGICĂ

Este realizată de către psihologul clinician și  presupune diagnoza și evaluarea clinică cu scopul înțelegerii funcționării psihologice a copilului/ adolescentului.

Acest tip de evaluare poate fi realizat în cadrul serviciilor medicale (spital sau policlinică), în mediul privat sau înainte de intervenția terapeutică. Ea poate cuprinde evaluarea cognitivă, neuropsihologică, comportamentală, emoțională, a personalității și a stării de sănătate psihică. Rolul psihologului în acest caz este acela de a realiza evaluarea prin intermediul tehnicilor care îi sunt proprii: testele.  În urma aplicării testelor, acesta integrează scorurile brute, le sintetizează și realizează anumite interpretări bazate pe semnificației lor. Psihologul, poate emite, așadar, un psihodiagnostic.

Etapele evaluării psihologice sunt:

 1. Interviul cu părinții
 2. Anamneza
 3. Observația clinică
 4. Administrarea instrumentelor de evaluare (teste psihologice).

 

 1. EVALUAREA ARIILOR DE DEZVOLTARE

 

Acest tip de evaluare este realizat de către analistul comportamental și investighează multitudinea de abilități din principalele arii de dezvoltare ale unui copil: limbaj receptiv, limbaj expresiv, imitație grosieră/fină/vocală, joc independent și social, cereri, conversație, abilități de independență și autoservire, etc. Comparând-o cu celelalte două tipuri de evaluări, aceasta nu are drept scop emiterea unui diagnostic/ psihodiagnostic, ci stabilirea competențelor copilului pe fiecare arie de dezvoltare. Nivelul competențelor ajută la stabilirea unui plan de intervenție obiectiv și personalizat pentru fiecare copil.

 

Exemple de evaluări ale ariilor de dezvoltare:

 1. VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program)

este un protocol de evaluare bazat pe analiza comportamentului verbal a lui Skinner (1957), care urmărește etapele de dezvoltare ale copiilor cu evolutie tipică, ale copiilor cu autism cât și a celor cu alte dificultăţi. Evaluarea cuprinde segmentele de vârstă: 0-18 luni. 18-30 luni şi 30-48 luni și analizează abilităţi din arii ca: cereri, intraverbal, imitaţie, performanţă vizuală, joc independent, interacţiune socială, auto-servire și stabilește nivelul copilului în funcţie de ariile evaluate. De asemenea, acest protocol permite evaluarea barierelor în învățare.

 

 1. ABLLS-R Evaluarea limbajului de bază și capacităţii de învăţare – revizuit (ABLLS-R)

ABLLS-R se realizează folosind un protocol de evaluare recunoscut la nivel internaţional. Această etapă reprezintă un pas extrem de important pentru începerea unui plan de intervenţie specializat. Evaluarea limbajului de bază și capacităţii de învăţare – revizuit (ABLLS-R) este o evaluare, un ghid curricular, un sistem de întărire a capacităţilor pentru copiii cu întârziere în limbaj și dificultăţi de învăţare. ABLLS-R analizează ariile de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6/7 ani. Evaluarea oferă posibilitatea unei analize complexe a ariilor precum: cereri, ecoic, intraverbal, imitaţie, performanţă vizuală, joc independent, interacţiune socială etc.

Cuprinde 544 de abilități grupate in 25 de arii principale și analizează ariile de dezvoltare ale copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6/7 ani.

 

Raluca Furtună , BCaBA

 

Sursa foto: unsplash.com, Justin Peterson